Autobusy 1

Společnost LIGNETA zajišťuje linkovou a zájezdovou dopravu po celé České republice i do zahraničí.

Zájezdovou dopravu zajišťují autobusy Mercedes Benz, IRISBUS a naši profesionální řidiči s dlouhodobou praxí.

Autobusy 2
Autobusy 3

Nabízíme volné pracovní pozice

ŘIDIČ/KA AUTOBUSU

Společnost LIGNETA hledá do svých řad spolehlivé řidiče autobusu

Aktuality

Po dobu uzavírky v termínu od 9. 9. 2019 do 15. 9. 2019 nebudou obsluhovány následující zastávky:

  • Nové Sedlo, pošta
  • Loket, finské domky
  • Loket, žel. st.
  • Loket, rozc. Goethe
  • Loket, Sokolovna

Od 1.7.2019 platí nové jízdní řády, najdete je zde.

UPOZORNĚNÍ  PRO  CESTUJÍCÍ

Po dobu úplné uzavírky silnice III/22127, z důvodu rekonstrukce a modernizace mostu Velichov, nebude od 01. 06. 2019 obsluhována zastávka Velichov, osada. Prosíme cestující, aby využili následující zastávku Velichov, která bude obsloužena všemi projíždějícími spoji a bude doplněna – zdvojena. Po ukončení oprav a uzavírky bude zastávka opět normálně obsluhována.         

Od 1.1.2019 platí nové jízdní řády, najdete je zde.

Linka 421702 Karlovy Vary – Sokolov – Kynšperk nad Ohří – Cheb

V době 3.9. – 4.10. bude probíhat oprava křižovatky v Lokti.

Spoje č. 7, 9, 17, 23, 12, 24, 26, 28 neobsluhují Loket, Epiag a Loket, sokolovna - jedou po objížďce přes Loučky. Jízdní řády najdete zde.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

OD 1.9.2018 BUDE CESTUJÍCÍ, KTERÝ SE PROHLÁSÍ ZA OBČANA MĚSTA CHODOV (REZIDENT), ODBAVEN POMOCÍ SPECIÁLNÍHO TARIFU „OBČAN CHODOV“.

OD 17.9.2018 BUDE CESTUJÍCÍ POŽADUJÍCÍ ODBAVENÍ TÍMTO TARIFEM POVINNEN SE PROKÁZAT PRŮKAZEM.

TENTO PRŮKAZ BUDE OD 4.9.2018 VYSTAVOVAT  INFOCENTRUM CHODOV.


A ještě jedna novinka od září. Pro podporu veřejné dopravy byly vládou nařízeny nové tarify. Pro dospělé cestující, na které se tyto slevy nevztahují, zavádíme nový bonus „Káva zdarma“. Cestující po předložení dvou kuponů, které jsou součástí jízdenky, obdrží na AN Chodov žeton na nákup kávy nebo jiného teplého nápoje v automatu budovy autobusového nádraží.

Po dobu uzavírky 3.9.2018 - 4.10.2018 nebudou obsluhovány zastávky Loket, Epiag a Loket, Sokolovna.

Více informací o slevách pro cestující platné od 1.9.2018 naleznete zde. 

Změna na lince 421275.

1.8. – 16.9. výluka – Odeř, oprava III/22130

Pro autobusy obnoven průjezd přes Odeř po III/2204. Pořád se objíždí neprůjezdná III/22130.

Spoje č. 3, 7, 21, 4, 6, 22  17 (X) nevynechají zastávku Hroznětín, Masokombinát, otočí se na kruháči.

Časy a km zůstanou papírově stejné jako normální JŘ.

Nové jízdní řády najdete zde .

Po dobu uzavírky Doubského mostu ve dnech 16.4. až 15.11.2018 budou v úseku Dvorský – Doubský most jezdit autobusy LIGNETA na lince 421391 jen po pravém břehu řeky Ohře a na lince 421706 jen po levém břehu.

Po dobu uzavírky železničního přejezdu ve Staré Roli ve dnech 14.4. až 16.4.2018 (sobota - pondělí) budou autobusy LIGNETA na linkách 421215 a 421706 K.Vary – Nová Role – Chodov jezdit po objízdné trase přes Počerny a Jimlíkov.
Ostatní zastávky v Mezirolí a Nová Role, obec nebudou po dobu uzavírky uvedenými linkami obsluhovány.           

Od 1.3.2018 platí nový ceník na linkách společnosti BUS LIGNETA a.s., najdete ho zde.

Změny jízdních řádů

Od 10.12.2017 platí nové jízdní řády.

Najdete je zde.

Upozornění pro cestující - uzavírky v listopadu 2017

Ve dnech 20.11. – 30.11.2017 bude omezena linka 421328 Ostrov – Krásný Les – Stráž n. Ohří – Perštejn z důvodu úplné uzavírky komunikace III/2236 na trase Ostrov,Květnová – Ostrov,Maroltov – Krásný Les. Objízdná trasa je stanovena po komunikaci I/13 přes zastávku Krásný Les,Damice. Zastávku Ostrov,Maroltov budou obsluhovat pouze spoje 421328/11,4, ostatní spoje zastávku obsluhovat nebudou. Zastávka Ostrov, Rokle nebude po dobu uzavírky obsluhována žádným spojem.

Na spojích bude upravena jízdní doba.

Další úplná uzavírka v termínu 20.11. – 24.11.2017 je na lince 421401 Bečov n. Teplou – Otročín – Měchov – Toužim na komunikaci III/19826 mezi zastávkami Otročín,Brť,rozc. – Krásné Údolí. Spoje č. 1 a 2 jsou vedeny po objízdné trase přes Útvina,Sedlo. Na spojích je upravena jízdní doba.

Poslední uzavírka z důvodu opravy železničního přejezdu se koná ve dnech 28.11. a 29.11.2017. Týká se linky 421445 Toužim – Teplá – Mariánské Lázně, konkrétně pouze spoje č. 7, který nebude obsluhovat zastávku Toužim, hřbitov. Spoj pojede jako ostatní spoje přes Políkno, rozc.

Dle informace ze dne 31.8.2017 se ruší plánovaná výluka v Teplé ulice Máchova – Sokolovská. Linky 421445, 421446 a 421453 budou jezdit normálně dle původních jízdních řádů.

- Od 21.8.2017 do 15.12.2017 bude v Karlových Varech (Dvory) uzavřen most přes Chodovský potok. Linka 421705 bude k Varyádě zajíždět po objízdné trase a může dojít k dílčím zpožděním.

- Od 28.8.2017 do 1.10.2017 bude v Teplé uzavřena ulice Máchova – Sokolovská.

Linky 421445, 421446 a 421453 budou jezdit po objízdné trase přes Klášter. Na linkách nebudou obsluhovány zastávky Teplá, žel.st. a Teplá, Jankovice, rozc.

Autobusy se budou potkávat, navazovat, začínat či končit v zastávce Teplá, nám. nebo Teplá, škola.

- Od 3.9.2017 dochází ke změně jízdního řádu na lince 421210. Spoj č. 2 pojede z K.Varů do Ostrova v 19.15.

- Od 3.9.2017 dochází ke změně jízdního řádu na lince 421402. Spoj č. 2 pojede z Bečova n. Teplou do Otročína v 6.20.

- Od 3.9.2017 dochází ke změně jízdního řádu na lince 421703. Spoje č. 69 a 76 pojedou později o 10 minut. Tzn. spoj č. 69 z K.Varů v 19.40 a spoj č.76 z Chodova ve 20.10.

 Nové jízdní řády najdete zde.

 

            

           LIGNETA  PŘIJME

 

   ŘIDIČE  / ŘIDIČKU  AUTOBUSU

 

            Bližší informace:    - ZAJÍMAVÁ A ZODPOVĚDNÁ PRÁCE

      roubik@ligneta.cz    - MĚSÍČNÍ MZDA 30 000,- KČ

      352 676 656          - STABILNÍ A PRAVIDELNÝ PŘÍJEM

      352 666 995          - ZAČÁTEČNÍKY ZAŠKOLÍME

Změny jízdních řádů

Od 05.03.2017 platí nové jízdní řády.

Najdete je zde.

Na pravidelných autobusových linkách dojde u společnosti LIGNETA autobusy s.r.o. od 1.3.2016 ke zvýšení cen jízdného. Zde dochází ke kompenzaci vyšších vstupních nákladů a nižších tržeb proti předpokladu. Ceník najdete zde.

Ke zvýšení cen od 1.3.2016 dojde také u společnosti AD LIGNETA regionalbus s.r.o. Zde se jedná nejen o kompenzaci vstupních nákladů, ale i o zvýšené náklady na mzdy řidičů, které nařídila vláda. Na spojích, kde kraj nepřispívá cestujícím na jízdenku, je třeba tento náklad kompenzovat vyšší cenou jízdného. Ceník najdete zde.

Na základě omezující podmínky Města Karlovy Vary je na linkách č. 421702, 421703, 421704, 421705 a 421706  omezena od 2.7.2015 přeprava na území města Karlovy Vary. V zastávkách označených symbolem „§“ není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek.

© 2019 LIGNETA | Redakční systém MultiCMS