Autobusy 1

Společnost LIGNETA zajišťuje linkovou a zájezdovou dopravu po celé České republice i do zahraničí.

Zájezdovou dopravu zajišťují autobusy Mercedes Benz, IRISBUS a naši profesionální řidiči s dlouhodobou praxí.

Autobusy 2
Autobusy 3

Nabízíme volné pracovní pozice

ŘIDIČ/KA AUTOBUSU

Společnost LIGNETA hledá do svých řad spolehlivé řidiče autobusu

Čipové karty

Čipová karta LIGNETA

Čipová karta je praktický platební prostředek pro úhradu jízdného. Čipová karta slouží především jako elektronická peněženka, může však sloužit také jako průkazka na slevu jízdného. Odbavení s čipovou kartou je velmi rychlé. Velkou výhodou čipové karty je to, že si nemusíte dělat starosti s každodenní platbou v hotovosti. Čipovou kartu je možné pořídit i Vašim dětem, vyřeší se tak někdy problematická manipulace s penězi.

Typy čipových karet:

  • Přenosná - tuto čipovou kartu může použít kdokoliv. Karta není psaná na jméno, její užití tak není vázáno na konkrétního majitele. Karta je bez fotografie a je plně přenosná. Odpadá zdlouhavé vyplňování formulářů a čekací doba na výrobu karty. Platnost čipové karty LIGNETA je 5 let. Platnost čipové karty LIGNETA pro MHD Sokolov jsou 3 roky,

  • Personifikovaná - funkci elektronické peněženky může použít kdokoliv. Časová průkazka není přenosná - je psaná na jméno. K vystavení tohoto typu čipové karty je nutno vyplnit formulář. Platnost čipové karty je 5 let, pro čipovou kartu LIGNETA MHD Sokolov 3 roky.


Kde si můžete koupit a dobít kartu?

Přenosné čipové karty „LIGNETA“ jsou k dostání u všech řidičů společnosti LIGNETA přímo v autobusech. Prodejním místem je též Trafika na autobusovém nádraží v Chodově a předprodej MHD v Sokolově.

Dobíjení karty je možné u řidičů společnosti LIGNETA a na předprodeji MHD v Sokolově. Držitel čipové karty si nechá do paměti karty nahrát zvolený finanční obnos a z něj se mu pak bude odečítat cena každé jednotlivé jízdy. Po odbavení čipovou kartou v autobuse dostává každý cestující jízdenku. V dolní části této jízdenky je vytištěna informace o zůstatku na kartě. V případě, že je tento zůstatek minimální, můžete si tuto „elektronickou peněženku“ nechat opět doplnit. Po zaplacení Vámi určené částky bude na kartu doplněn kredit. Minimální částka pro doplnění je 50 Kč.

Jak budete používat čipovou kartu?

Čipovou kartu „LIGNETA“ budete moci využívat jako „elektronickou peněženku“ pro bezhotovostní placení na libovolném spoji autobusové dopravy provozovaným společností LIGNETA. Po každém použití karty obdržíte jízdenku, na které jsou uvedeny tyto informace: nástupní a výstupní stanice, linka, datum, čas i zbývající kredit na kartě. Při nástupu do autobusu nahlaste řidiči výstupní zastávku (neplatí u MHD Sokolov), druh jízdného (celé, zlevněné, zvláštní), počet lístků a platbu čipovou kartou. Po přiložení karty Vám provede řidič odpočet ceny jízdy z paměti karty.


Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné mají :

1/ Cestující od 6 do 18 let. Cestující od 6 do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. Cestující od 15 do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

2/ Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezentační formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobně postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahující náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození a název školy.

3/ Cestující starší 65 let se prokazují průkazem občana EU nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahují fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno, příjmení a datum narození.

Více informací o slevách najdete v záložce Dokumenty -  Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory. Odkaz je zde.

Jaké Vám nabízíme výhody při cestování s čipovou kartou?

Zrychlené odbavení, bezhotovostní platba. Rodiče se již nebudou muset obávat o peníze svěřené svým dětem na dojíždění do školy.


Co dělat při ztrátě karty?

Pro případ ztráty, či odcizení čipové karty dostáváte spolu s Vaší novou čipovou kartou Poučení, kde je uvedeno číslo Vaší čipové karty a PIN. Toto Poučení uchovejte na bezpečném místě.

Pokud Vám někdo odcizí kartu nebo ji ztratíte, máte několik možností jak čipovou kartu zablokovat :

1/ stáhnout si z internetových stránek formulář pro zablokování kartu a po vyplnění nám jej odeslat emailem nebo poštou

2/ dostavit se na předprodejní místo v Sokolově nebo v Chodově a tam vyplnit formulář

3/ dostavit se v pracovní dobu na naši provozovnu v Mírové a tam vyplnit formulář.

Pro zablokování karty je nutné vyplnit všechny povinné údaje na formuláři a zaplatit poplatek podle ceníku služeb. Bez vyplněných údajů a zaplacení nelze zablokování čipové karty provést. V případě odeslání formuláře emailem nebo poštou přiložte kopii výpisu o zaplacení poplatku. Číslo našeho bank. účtu je 115-4541970227/0100 vedeného u KB v K.Varech, jako variabilní symbol použijte číslo čipové karty.

Zůstatek ze zablokované karty Vám bude do 30 dnů vrácen. Zablokovaná čipová karta již nejde odblokovat.

Lze používat čipovou kartu jako časovou průkazku?

Ano, čipovou kartu "LIGNETA" lze naprogramovat i pro použití jako časovou průkazku. Časová průkazka nahrána na kartě není přenosná. Platba pomocí "elektronické peněženky" zůstává nezměněna. Naprogramování je bezplatné a provádí se u nás na provozovně v Mírové nebo v předprodejní kanceláři MHD v Sokolově.


Reklamace

Reklamace se podávají písemně na provozovně společnosti LIGNETA v Mírové nebo poštou.


Ceník služeb platný od 1.6.2019
Vydání čipové karty LIGNETA pro MHD Sokolov - platnost 3 roky
100,- Kč
Vydání čipové karty LIGNETA - platnost 5 let
150,- Kč
Poplatek za zablokování čipové karty LIGNETA z důvodu ztráty, zcizení, mechanického, elektromagnetického nebo tepelného poškození karty150,- Kč
Poplatek za převedení časového lístku ze zablokované čipové karty na jinou kartu500,- Kč
Manipulační poplatek při vrácení zůstatku poštou na dobírku200,- Kč


   
© 2023 LIGNETA | Redakční systém MultiCMS