LIGNETA


Nízkoemisní autobusyNázev projektu: CNG autobusy pro společnost AD Ligneta regionalbus s.r.o.

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001688

Žadatel: AD Ligneta regionalbus s.r.o.

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: Integrovaný regionální operační program

Datum ukončení projektu: 31.8.2018

 

POPIS PROJEKTU:

V průběhu roku 2018 pořídí společnost AD Ligneta regionalbus s.r.o. 8 nových nízkopodlažních a bezbariérových vozidel pro obsluhu oblasti Chodova a přilehlých obcí veřejnou linkovou dopravou. Všechna vozidla budou nízkoemisní, využívající alternativní palivo CNG a budou splňovat emisní normu EURO 6.

Pořízení 8 vozidel bude realizováno a nasazeno do provozu v srpnu 2018.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou projektu jsou především obyvatelé města Chodova přilehlých obcí, návštěvníci oblasti, osoby dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.

CÍLE PROJEKTU

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality a komfortu hromadné dopravy, zvýšení její bezpečnosti.

Nově pořízená vozidla budou plně nízkopodlažní a bezbariérová, vybavena vnitřním elektronickým a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob pro možnost zapojení osob se sníženou možností pohybu a orientace do systému veřejné osobní dopravy.

Projekt pomůže odstranit bariéry v přepravě a zvýší její dostupnost, a to především pro seniory, rodiče s dětskými kočárky a malými dětmi, cestující se zdravotním a pohybovým postižením.

Rozvinutím vozového parku autobusů s alternativním pohonem CNG povede ke zlepšení kvality ovzduší v oblasti.

Všechny autobusy budou splňovat nejpřísnější emisní limity a budou mít pohon na zemní plyn, což přispěje ke snížení emisí produkovaných autobusy provozovanými v oblasti Chodova a přilehlých obcí.

   
© 2023 LIGNETA | Redakční systém MultiCMS